Audience Listening to a Speaker on the Stage

kompetentni zaposleni

Green Slant Line Shape

(STE V KORAKU Z DANAŠNJIMI RAZMERAMI?)

Zaključna konferenca projekta Pridobivanje temeljnih in

poklicnih kompetenc 2018-2022 osrednja JV regija


Kdaj: petek, 23. septembra 2022, ob 9.00


Kje: Kulinarična zidanica Opara (Stara gora 5, Mirna)


Prijave: gzdbk.si


Audience Listening to a Speaker on the Stage

o ZAKLJUČNi KONFERENCi

Predstavili bomo glavne dosežke in primere dobrih praks projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 osrednja JV regija ter se zazrli v prihodnost upravljanja z zaposlenimi v luči vključevanja zaposlenih, starejših od 45 let v vseživljenjsko učenje.


Vljudno vabljeni!


Na brezplačni dogodek se lahko prijavite

s klikom TUKAJ.O PROJEKTU

Cilj projekta je bil povečati vključenost odraslih starejših od 45 let, ki so manj izobraženi

(ISCED 1-3), v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence za osebni razvoj, za razvoj kariere, večjo zaposljivost, konkurenčnost na trgu dela in mobilnost. Projekt sta financirala Evropska skupnost in MIZŠ.


V štirih letih izvajanja smo dosegli kar lepe rezultate, in sicer:


·izvedenih je bilo 147 izobraževalnih skupin

·Izvedenih 4.505 ur usposabljanj

·Pridobljenih 24 certifikatov NPK in izpitov ZUP

·vključenih 1.515 udeležencev, od tega je bilo več kot 60% starejših od 45 let

·30% udeležencev je bilo vključenih v programe za usvajanje digitalnih veščinO dogodku

Izzivi hitrega napredka in tehnološkega razvoja na eni strani in negativni demografski trendi na drugi strani postavljajo pred podjetja nove izzive. Prihodnost in razvoj gospodarstva je v rokah prilagojenosti podjetij in organizacij na negativne demografske trende in s tem povezano ustrezno upravljanje z vsemi viri, tudi kadri. Pomanjkanje ustreznega kadra je težava, ki se je v zadnjih nekaj letih še bolj izrazila. Ker znanje hitro zastareva, zaposleni, ne glede na starost, potrebujejo nova znanja, veščine in spretnosti na delovnem mestu.

Zato je potrebno zaposlene redno usposabljati, spodbujati, predvsem pa opogumljati k nenehnemu učenju in pridobivanju kompetenc.


KOMU JE KONFERENCA NAMENJENA?

Vodjem in strokovnjakom, ki se ukvarjajo z vodenjem ljudi in ki skrbijo za kadrovski razvoj v svojih podjetjih ali organizacijah ter predstavniki zainteresirane javnosti s področja izobraževanja in zaposlovanja.


PROGRAM KONFERENCE

PRIDRUŽITE SE NAM

Na konferenco se lahko prijavite

TUKAJ


Rectangular Red button icon illustrationProjekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.


Informacije: Tanja Vrčkovnik, 07 34 82 108, 041 567 772 ali tanja.vrckovnik@ciktrebnje.si

Vljudno vabljeni!